Loading color scheme

קול קורא להגשת מועמדות לפרס לתלמיד מצטיין להמשך לימודיו בתחום הכימיה האנליטית לזכרו של פרופ' אלי גרושקא

Grushka HEB

פרופ' אלי גרושקא ז"ל - פרופסור לכימיה אנליטית באוניברסיטה העברית בירושלים, מומחה בין-לאומי בנושא הפרדות כימיות בכלל, בכרומטוגרפיה ואלקטרופורזה קפילרית בפרט.

 • חבר מערכת במספר רב של כתבי עת מקצועיים בכימיה אנליטית ובהפרדות.
 • אחד העורכים של הסדרה היוקרתית Advances in Chromatography.
 • ערך מספר ספרים בשטח הכרומטוגרפיה ופרסם מספר רב של מאמרים מדעיים.
 • חבר בוועדות המארגנות של כנסים מקצועיים בתחום הכימיה האנליטית.
 • חוקר מורה ומנחה של תלמידים רבים לתואר מוסמך ודוקטור בכימיה אנליטית.
 • הקדיש את רב זמנו למחקר בתחומי הכימיה האנליטית.
 • ממקימי האגודה הישראלית לכימיה אנליטית, ומהוגיו של כנס הכימיה האנליטית בישראל (ISRANALYTICA).

לזכרו של פרופ' אלי גרושקא ז"ל, משפחתו מבקשת לתמוך על ידי הענקת פרס כספי* לתלמידים בתחילת דרכם המדעית המעוניינים להמשיך לתארים גבוהים בתחום הכימיה האנליטית.
*פרס כספי בסכום שיכסה חלק נכבד משכר הלימוד השנתי

תלמיד המבקש להגיש מועמדות לקבלת הפרס, יעביר:

 • סיכום קצר של המחקר שנערך על ידו (עד שלושה עמודים), ויצרף מאמר או כל מסמך אחר רלבנטי
 • קורות חיים
 • פרטי הגוף שבמסגרתו בוצע המחקר, ושם המנחה או המדריך, אם יש כאלה

יובאו בחשבון עבודות שנערכו עד כשנתיים לפני מתן הפרס.

ועדה המורכבת ממדענים בעלי שם בתחום הכימיה האנליטית, תבחר מבין המועמדים את הזוכה בפרס, תוך התייחסות לשיקולים הבאים:

 • חשיבותו של המחקר ותרומתו לחברה, וההישג המדעי בהתייחס אל כימיה אנליטית
 • חדשנות ומקוריות המחקר
 • נושא המחקר לתואר מתקדם

הפרס לזוכה יוענק בכנס השנתי של האגודה הישראלית לכימיה אנליטית,ישראנליטיקה 2020 שייערך ב-21-22 בינואר 2020, במלון דויד אינטרקונטיננטל, תל אביב.
הגשת מועמדות לפרס, בצירוף המסמכים הנדרשים, יש לשלוח לכתובת דוא"ל grushkaprize@gmail.com עד ליום 1 בינואר 2020.

בברכה,

ד"ר יגאל בר-אילן
יו"ר ועדת הפרס
חברי הועדה:
פרופ' יעל גרושקא (נציגת המשפחה), ד"ר שולה לוין, ד"ר יגאל בר-אילן